+45 23 48 54 80 susanne@livsspor.dk

Om mig

Om mig

Jeg holder af mennesker - og af de gode og mindre gode fortællinger vi skaber om os selv og om andre. Jeg har siden, jeg var en lille pige været fascineret af disse historier, og hvordan de, som var de formet af blødt ler, ændrer sig. I de senere år har jeg via mit psykoterapeutstudie kigget dybt i mig selv. Det har slået mig - og glædet mig - hvordan psykologien har gode og evidensunderbyggede forklaringer på dette vidunderlige faktum. Vores erindring om vores historie er - som vores hjerne - plastisk. Og den skabes ... ikke i fortiden ... men af måden, vi føler, sanser og tænker på lige nu. Håbet ligger i 'Nuets Kraft'.   

I sensommeren 2013 startede jeg psykoterapeut-studiet hos psykolog- og konsulentvirksomheden Specular i Århus. Jeg forventer at afslutte uddannelsen primo 2019. Organisationsprofessor Steen Hildebrandt gav Speculars grundbog ‘Mød livet – fra kernen’ seks ud af seks stjerner i Børsen. 

Det er et krav i de fleste psykoterapeutuddannelser, at terapeuten har gennemført en del egenterapi. Det gælder også for Specular. Jeg har således før og under uddannelsen modtaget 68 egenterapitimer. 

Derudover har jeg deltaget i adskillige MBSR-mindfulness-forløb.  Herunder retreats med længerevarende stilhed. Forløbene har været med instruktører som Jacob Piet, Peter Høeg, Hanneli Agotsdatter og Morten Hecksher.

I midten af halvfemserne gennemførte jeg de første 1½ år af journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus – den teoretiske del. 

Derefter har jeg deltaget i en lang række kurser om storytelling, manuskriptudvikling, journalistik, iværksætteri, virksomheds-udvikling, forfattervirksomhed, grafisk produktion, foto etcetera.

Senest gennemførte jeg i 2012 uddannelsen som Master i Professionel Kommunikation (MPK) fra Roskile Universitet. Den afsluttende akademiske afhandling kan du få ved at skrive til mig. Det var en analyse af 25 års kommunikationsprodukter til adopterede børn.

Undervejs supplerede jeg MPK med et semester (efterår 2011) på Aarhus Universitet i retorisk analyse og kritik.

Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut. I begyndelsen af halvfemserne arbejdede jeg blandt andet som fysioterapeut og instruktions-fysioterapeut på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Der praktiserede jeg psykomotorisk fysioterapi med udgangspunkt i norske Berit Heir Bunkans behandling. Bunkan var (og er) specielt optaget af muskulatur og den betydning, vores fysiske og psykiske tilstand har for muskulaturen.