+45 23 48 54 80 susanne@livsspor.dk

LIVSSPOR & PRIVATLIVSPOLITIK

DINE PERSONLIGE DATA

EU’s persondataforordning skærper din ret til, at dine oplysninger forbliver dine. Derfor starter jeg ethvert forløb – uanset om du er træningsklient til psykoterapi eller kunde til formidling af din livshistorie – med at bede dig om at underskrive følgende dokument.

Samtykkeerklæring:

Oplysninger om behandling af personoplysninger i LIVSSPOR jævnfør  EU’s persondataforordning

Dataansvarlig:

Jeg, Susanne Dencker, er den dataansvarlige i LIVSSPOR. Jeg kan kontaktes hos LIVSSPOR, der er en del af TECHCARE ApS, Nørregade 20, 8660 Skanderborg. Mobil: 2348 5480. Mail: Susanne@livsspor.dk. CVR:  30 73 17 78 

Formål med indsamling, opbevaring og behandlingen af dine personoplysninger:

 • Træningsklienter til psykoterapi: For at du kan modtage, og jeg kan give dig psykoterapeutisk behandling og for at jeg kan indsamle erfaring, så jeg kan skrive mit afsluttende speciale på Specular.
 • Kunder til formidling af livshistorie: For at jeg kan give dig kvalificeret sparring, og for at du kan ende med det ønskede produkt.

Kategorier af personoplysninger:

Jeg indsamler, opbevarer og behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Træningsklienter til psykoterapi: Navn, adresse, mail, mobil, journal over samtaler hos mig herunder særligt følsomme personoplysninger om fx helbred, familieforhold, eventuelle videooptagelser. Jeg indsamler kun data oplyst af dig. Du er bekendt med og giver samtykke til, at jeg bruger dine oplysninger, når jeg får supervision på din behandling hos min uddannelsesinstitution, konsulenthuset Specular, og evt. i en eksamenssituation. Specular er naturligvis også underlagt tavshedspligt og EU’s persondataforordning. Ud over Specular videregiver jeg ikke dine oplysninger til tredjepart.
 • Kunder til formidling af livshistorie: Navn, adresse, mail, mobil, fortalt livshistorie, de fotos du evt. har videregivet til mig. Jeg indsamler kun data oplyst af dig og data, som du har givet mig tilladelse til at indhente. Kun efter tydelig og klar skriftlig aftale med dig videregiver jeg fx din livshistorie til offentliggørelse.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Træningsklienter til psykoterapi: Jeg opbevarer dine personoplysninger i mindst fem år efter du har afsluttet forløb hos mig. Det gør jeg af hensyn til dig og dine muligheder for at genoptage det terapeutiske forløb hos mig. Eventuelle videooptagelser slettes umiddelbart efter min psykoterapeuteksamen i marts 2019.

Kunder til formidling af livshistorie: Her opbevarer jeg oplysninger, så længe det er relevant for eventuelle ændringer i historien eller genoptryk af din publikation.

Jeg benytter de forskrifter som Databeskyttelsesforordningen tilskriver mht. sikker og fysisk aflåst opbevaring af dine oplysninger.   

Dine rettigheder:

Du har …

 • ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig i LIVSSPOR.
 • ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles.
 • ret til at få berigtiget urigtige data
 • ret til at få slettet data.
 • ret til at kunne få udleveret dine data
 • ret til at tilbagekalde samtykke
 • ret til at klage til Datatilsynet.