+45 23 48 54 80 susanne@livsspor.dk

Mød livet - fra kernen

 

Om terapien – hvor er du nu?

“As long as you are breathing there is more right with you than wrong with you.” Jon Kabat-Zinn. 

I terapien starter jeg med at vise dig omsorg, forståelse og respekt. Når jeg helt og fuldt har forstået, hvordan dine udfordringer fx med stress, angst, indre dommer, kronisk sygdom, fastlåst sorg, overgreb eller misbrug blokerer dig i dit liv, trækker vi i arbejdstøjet. Sammen og i et trygt og bæredygtigt tempo afdækker vi både, hvordan du i din dagligdag nærer dit liv og hvordan du gør det modsatte. Som nysgerrige og ikke-dømmende opdagelsesrejsende finder vi de metoder, der virker bedst for dig.  Du skal finde den unikke vej, der er god for dig – ikke 100 andres!

Om terapien – hvor vil du hen?

“Angst er låsen, men latter er nøglen til ens hjerte.” Daniel Stern. 

Når angsten, fortvivlsen, overbelastingen eller bebrejdelsen raser i krop og sind, kan det være temmelig svært at overbevise sig selv om, at disse forvrængede følelser – emotioner – er hjælpsomme.  Men det er de! I trygge og kompetente rammer er de nemlig sikre indfaldsveje til at arbejde med din fine og medfødte evne til at genfinde den indre balance, som du og alle vi andre er født med. Det eneste, det kræver af dig, er mod. 

 

Om terapien – mennesket i hjernen

“Neurons that fire together wire together.” Mark Robert Waldman.

Hjerneforskningen har gennnem de seneste 15-20 år kigget mere på mennesket i hjernen og mindre på hjernen i mennesket. Denne kovending har givet en dybere forklaring på, hvordan vores neuropfysiologiske landkort er foranderlig.  Alle rask-fødte mennesker har som nyfødte de bedste neurologiske forudsætningerne for, at vores komplicerede nervesystem kan udvikle sig robust og selvregulerende.  Det sker helt uden vi tænker over det, men det sker ikke af sig selv.  Det sker gennem sund afhængighed af vores nære tilknytningspersoner. Altså er den måde vores behov er blevet mødt på – især i vores barndom – afgørende for, om vi som voksne er ‘ude af os selv’ – eller ‘hjemme i eget hus’.  

Den gode nyhed fra hjerneforskningen er, at hjernen – maskinrummet for vores tilknytningsevne – har en fantastisk plasticitet … ikke bare i barndommen, men livet igennem. Det faktum læner Specularmetoden sig op ad. I terapien arbejder vi skridt for skridt mod, at du finder vejen hjem til dig selv – til din egen kerne. 

Hvis du har mod på det, skal vi sikkert have forløst nogle pinefulde livsknasters udspring undervejs. Vi skal også helt sikkert have fokus på det, der fungerer. Dine helt unikke kernekvaliteter. De er der i hobetal – i din kerne. Og jo mere du fokuserer på den, jo bedre bliver din kontakt til den.  Når dit bjerg af ressourcer vokser, så syner problembjerget af mindre.

Mere om neuroplastisitet

“Vi er født til at deltage i hinandens nervesystem”. Daniel Stern

Hvert eneste sekund livet igennem bliver vores hjerne formet af de mennesker, vi møder, og af de erfaringer vi gør. Ved hver gentagelse af en tanke, følelse eller adfærd forstærker vi en neural vej – og med hver ny sti vi betræder i vores bevidsthed, vores krop/følelser og vores adfærd, skaber vi nye neurale forbindelser. Disse små ændringer, som ofte gentages, fører til ændringer i, hvordan vores hjerner er forbundet og dermed hvordan den virker.

Neuroplasticitet er så at sige hjernes bodybuilder – de ting, vi gør ofte, bliver vi stærkere til, og det vi ikke bruger, falmer væk. Det er det neurofysiske grundlag for, hvorfor vi automatisk tenderer til at tænke, føle og handle som vi plejer at gøre. Over tid bliver den ‘plade’ vi har indspillet automatisk; en del af os. Vi bliver bogstaveligt talt, hvad vi tænker, føler og gør.

Neuroplasticitet er på arbejde i hele livet. Forbindelserne i hjernen bliver konstant stærkere eller svagere, afhængigt af, hvad der bliver brugt, og de relationer vi spejler os i. Spejler vi os i mennesker med ro og empatiske kompetencer, gror det ind i os. Spejler vi os i kaotiske medmennesker, gror det ind i os. Yngre mennesker ændrer sig let; deres hjerner er meget plastiske. Når vi bliver ældre, taber vores hjerne lidt af deres plasticitet – vi skal med andre ord arbejde lidt mere for både at bryde gamle mønstre og lædre nye triks. Men hjernens neuroplasticitet følger os, til vi dør. I det faktum spirer håbet.

Om kernen i terapien

“Du – og kun du – kan mærke, når du er i din kerne”

I din kerne er du hjemme i eget hus – i ro og balance med dig selv, din omverden og det liv, du lever. Der bliver travle tanker til klare tanker. Der sejrer nysgerrigheden i forhold til andre menneskers perspektiv over fordømmelsen af dem. Der er tilvalg og fravalg aktive handlinger, som du er tryg ved, fordi du respekterer, hvad der nærer dig og dit liv. Der kan du sætte grænser på en konstruktiv, venlig og indfølende måde. Og du kan se, forstå og respektere andres åbne og lukkede døre. Der kan du hjælpe og støtte andre med uegennyttig oprigtighed. Der kan du med frimodighed og glæde modtage andres hjælp og støtte til dig. 

Om masken i terapien

“Du – og kun du – kan mærke, når du er i masken”

Når du er i masken, er du ude af dig selv; tankerne kværner, angsten lurer, misbruget frister og de forvrængede følelser – måske raseri – lokker til hektisk handling – eller til det modsatte – til total opgivelse og nedsmeltning på sofaen. Den indre dommer tordner – måske mod dig selv eller mod de andre. Hvis du retter dit fokus mod fornemmelsen i kroppen og i bevidstheden, så ved du med det samme, at nu er du på den gamle, mudrede og hullede vej. Den er ubehagelig, men den er bred og du kender den så godt, at du helt automatisk kan gå ad den uden at overveje, om den reelt er farbar og fører dig gode steder hen.

Om at få rutine i sporskifte

“Neurons that fire apart, wire apart.” Mark Robert Waldman.

Når vi tramper nye spor i skoven, går vi lidt søgende i starten. Af og til farer vi vild og hopper tilbage til vores gamle sti. Det er helt ok. Vi vender venligt, tilgivende og tålmodigt tilbage til det nye og bevidst valgte kernespor – igen og igen. Den sti der er tilplantet med vores værdier. Den sti er tilplantet med vores dybeste og unikke kernekvaliteter. Jo oftere vi laver skiftet, jo bedre bliver vi til det. På den måde bliver vi hele tiden bedre og bedre til at finde og blive på kernestien.

Det, vi fokuserer på, får vi mere af. Sund fornuft der i de seneste 15-20 år i stigende grad er blevet bekræftet af hjerneforskere verden over. På godt dansk kaldes dette optimistiske hjernefaktum for neuroplasticitet.

“Neurons that fire together, wire together.” Sådan er det i et barns hjerne. Sådan er det i alles hjerner. “Gamle hunde” kan altså sagtens lære at trampe nye spor i skoven. Der er også et godt liv til dig uanset hvor angst, træt, slidt, tromlet eller stivnet du føler dig. Det kræver dit mod og dit fokus. Mod har du – der skal nemlig enorme mængder til at leve et lorteliv. Fokus beslutter du dig for.

SÅ – tag en kærlig men bestemt beslutning: Gør noget! Du kan gro. Og jeg støtter og guider dig hele vejen.

Kontakt LIVSSPOR

Lad os få en afklarende snak. Det koster ikke noget.

9 + 3 =