+45 23 48 54 80 susanne@livsspor.dk

Hvor, hvordan, pris og mere praktik

Hvor foregår interviewene?

Der hvor du er tryggest!

Er det hjemme i din stue, så arbejder vi der. Trives du bedre i naturen, traver vi os gennem din historie. Hvis du foretrækker et intenst forløb fx over nogle dage i et sommerhus, så er det det, vi gør. Måske skal vi besøge et eller flere vigtige steder fra din fortid for at komme i dybden med din historie. Vi kan også arbejde i Skanderborg hos mig.

Alt er muligt.

Et indledende møde – koster det noget?

Nej! Max en times formøde er gratis, hvis det foregår hos mig i Skanderborg.

Hvis jeg skal komme til dig, betaler du for min transport.

Vi bruger dette møde til at lære hinanden at kende.  Inden mødet har du udfyldt et spørgeskema, som jeg har mailet til dig. Det tager vi udgangspunkt i. Formødet er også grundlag for det bindende tilbud, som jeg mailer til dig i dagene efter.

Hvor tit skal vi mødes?

Lige så tit du har behov for det!

Du skal have de bedste rammer for at fortælle, fordøjet og måske forløse din historie. Det kræver tid. Masser af tid.

Med alle de forbehold, der ligger i, at ethvert menneske er unikt, skal du forberede dig på, at vi som minimum skal mødes til 4-6 interviews og fotosessioner á 2-3 timers varighed.

Hvordan foregår et interview?

Velforberedt og trygt!

I udgangspunktet er det dig, der fortæller, men du bliver aldrig overladt til dig selv. Jeg spørger lige akkurat så meget – eller så lidt – som du har brug for i optrevlingen og forløsningen af din historie. Og jeg spørger på en måde, så jeg ‘fylder’ så lidt som muligt.

Du vælger selv de livsspor, du ønsker at forfølge. Du vælger også selv, hvilke døre der ikke skal åbnes.

Noterer du, når vi snakker?

Ja! Hvis det er fysisk muligt, så skriver jeg notater på min computer, imens vi snakker!

Sådan arbejder jeg af to grunde: Dels får du nogle naturlige pauser i samtalen. Det er helt afgørende, at du har tid til eftertanke undervejs i processen.

Dels kan vi derved spare tid. Transskribering af de film, jeg for en sikkerheds skyld optager, er tidskrævende. Der er kun én til at betale for timeforbruget – nemlig dig!

Hvad forventer du af mig?

En del! Jeg regner med, at du oprigtigt ønsker at fortælle, forløse og formidle din historie – og at du arbejder så disciplineret som muligt i processen.

Konkret betyder det, at du:

  • er så fokuseret som muligt, når jeg interviewer og tager billeder.
  • læser og kommenterer de notater, jeg mailer undervejs.
  • arbejder med det, vi aftaler, mellem vores møder.
  • prioriterer at overholde de aftaler, vi har om interviews, foto, deadlines, korrektur osv.

Får jeg tekster undervejs?

Det gør du! Nogle få dage efter vi er gået i gang faktisk.

Efter hvert interview får du – hvis du ønsker det – mine renskrevne noter på mail. I dem kan du fange mine faktuelle fejl og komme på sporet af døre, du ikke fik åbnet. Eller døre, du fik åbnet, men som kræver lidt mere kærlighed og forsoning, før de kan komme på tryk.

Noterne er ‘råstof’ til produktionen af din færdige fortælling. I mit endelige tekstudkast foreslår jeg, hvad der skal med og i hvilken rækkefølge, så historien bliver helstøbt, læseværdig og fængende.

Tidsperspektivet! Hvor langt er det?

Så kort som muligt!

Jeg foretrækker et relativt overskueligt tidsperspektiv. Det er min erfaring, at dette giver en mere intens proces, hvor vi kommer dybere i din fortælling. Hvis du har det på samme måde, er et ugentligt arbejdspas rigtigt godt.

Hvis du har brug for mere tid, så er det sådan, vi gør. Det er din bog, dine rammer og din proces. I så fald indarbejder vi i hvert arbejdspas tid til at fange tråden fra sidste gang.

PRISEKSEMPLER

Hver hovedpersons behov og ønsker er forskellige. Derfor starter jeg alle længerevarende samarbejdsprocesser med et spørgeskema, du skal udfylde, efterfulgt af et gratis (eksklusive transport) og gensidigt uforpligtigende møde om dine ønsker og mine evner. Senest et par dage efter får du et tilbud inklusive diverse med småt. Udgangspunktet er en timepris på 500 kr. Journalistisk arbejde er fritaget for moms. Hvis jeg vurderer, at mine evner ikke rækker, takker jeg nej til opgaven.

Mere information

Kontakt mig hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål.

Er de billeder, du fotograferer af mig, så mine?
Når bogen er færdig, får du de billeder, vi bruger, som JPG-filer.

Hvis jeg har enkelte restbilleder, som jeg vurderer er særligt gode, så får du også dem.

Du kan bruge billederne, HELT som du vil – kvit og frit!

Hvem har copyright til bogen?
Du har brugsretten over din historie – både i forhold til pdf-filen og i forhold til det antal trykte bøger, du har bestilt.

Det er også dig, der suverænt bestemmer, hvor offentlig tilgængelig – elektronisk eller den trykte version – din bog skal være.

LIVSSPOR har copyright til bogen. Ønsker du fx på et senere tidspunkt, at bogen skal omskrives, trykkes eller genoptrykkes, skal det ske i samarbejde med LIVSSPOR.

Hvem bliver forfatter til bogen?

Det gør du! Hvis du vil! Ellers gør jeg.

Underteksten kan være “Fortalt til journalist Susanne Dencker fra LIVSSPOR.”

Hvis du vil stå som forfatter, skal bogen skrives i jeg-form. Altså er det dig, der er bogens jeg-fortæller. Hvis jeg står som forfatter, kan vi også vælge at gennemføre jeg-formen. Alternativt kan bogen drejes mere dokumentarisk med lange citater af dig (og andre omkring dig) rytmisk afbrudt af beskrivende afsnit.

Min mand og jeg vil gerne have en fælles livsbog?
Det kan jeg godt forstå, men det kan være en dårlig idé!

Når et ægtepar fortæller deres livshistorie sammen, mangler historien en hovedperson. En livsbog med flere hovedpersoner – altså et ‘vi’ i stedet for et ‘jeg’ – rammer ofte mellem to stole. Jeg anbefaler derfor, at jeg skriver hver jeres historie. De to fortællinger kan udmærket samles i én bog til sidst. Måske elegant samlet med et kapitel eller to, hvor jeg interviewer jer sammen.

Handler din fortælling derimod om et særligt livsvilkår, som du deler med andre, kan det sagtens give mening, at der er to eller flere fortællere i bogen.

Kan min bog udgives, så den kan købes hos boghandleren?
Det kan den – måske.

Måske har din personlige historie et budskab, der er interessant for en bredere læserskare. Hvis det er tilfældet, samarbejder jeg med Forlaget Vita i Stadil i Vestjylland. Jeg kan på et hvilken som helst tidspunkt i processen kontakte forlaget og få en vurdering af din bogs potentiale for udgivelse.

Læs også afsnittet ‘Hvem bygger du din historie op til’ her.

Hvordan og hvornår fakturerer du dit arbejde?
Det gør jeg løbende!

Konkret betyder det, at jeg fakturerer mit tidsforbrug efter hvert arbejdspas. Altså kommer du aldrig til at betale for noget, som du endnu ikke har fået.

Susanne Dencker fra LIVSSPOR SIGER: Kontakt mig endelig - samtalen er meget bedre end envejskommunikation på en hjemmeside.