+45 23 48 54 80 susanne@livsspor.dk

LIVSSPOR & PRIVATLIVSPOLITIK

DINE PERSONLIGE DATA

EU’s persondataforordning skærper din ret til, at dine oplysninger forbliver dine. Derfor starter jeg ethvert kundeforløb med at bede dig om at underskrive følgende dokument.

Samtykkeerklæring:

Oplysninger om behandling af personoplysninger i LIVSSPOR jævnfør  EU’s persondataforordning

Dataansvarlig:

Jeg, Susanne Dencker, er den dataansvarlige i LIVSSPOR. Jeg kan kontaktes hos LIVSSPOR, der er en del af TECHCARE ApS, Nørregade 20, 8660 Skanderborg. Mobil: 2348 5480. Mail: Susanne@livsspor.dk. CVR:  30 73 17 78 

Formål med indsamling, opbevaring og behandlingen af dine personoplysninger:

For at jeg kan levere det ønskede produkt.

Kategorier af personoplysninger:

Jeg indsamler, opbevarer og behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn, adresse, mail, mobil, fortalt (livs)historie, de fotos du evt. har videregivet til mig. Jeg indsamler kun data oplyst af dig og data, som du har givet mig tilladelse til at indhente. Kun efter tydelig og klar skriftlig aftale med dig videregiver jeg fx din livshistorie til offentliggørelse.
  • Jeg optager vores samtaler på video.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Jeg opbevarer oplysninger, så længe det er relevant for eventuelle ændringer i historien eller genoptryk af din publikation.

Jeg benytter de forskrifter som Databeskyttelsesforordningen tilskriver mht. sikker opbevaring af dine oplysninger.   

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt med undtagelse af de situationer, der følger af lovgivningen. Min tavshedspligt vedrører alle personlige forhold erfaret under processen med din personlige historie.

Du har ret til at …

  • blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig i LIVSSPOR.
  • få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles.
  • få berigtiget urigtige data
  • få slettet data.
  • få udleveret dine data
  • tilbagekalde samtykke
  • klage til Datatilsynet.